Estimoto wykorzystuje pliki cookie do optymalnego prezentowania strony internetowej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://estimoto.pl

Informacje o tym w jaki sposób zbieramy i gromadzimy dane.

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w sekcji "IOgólne informacje i obowiązkowe informacje" w niniejszej polityce prywatności.

Jak gromadzimy Państwa dane?
Państwa dane są zbierane przede wszystkim poprzez udostępnienie ich nam. Może to obejmować na przykład dane, które Państwo wprowadzają w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub po Państwa zgodzie podczas odwiedzania strony internetowej przez nasze systemy informatyczne. Dotyczy to głównie danych technicznych (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?
Część danych jest zbierana w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z Państwa danymi?
Mogą państwo w każdym czasie bezpłatnie uzyskać informacje o pochodzeniu, odbiorcach i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili ją odwołać na przyszłość. Ponadto mają Państwo prawo w określonych okolicznościach żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W związku z tym oraz w razie innych pytań dotyczących ochrony danych, mogą się Państwo w każdej chwili skontaktować z nami.

Narzędzia do analizy i narzędzia stron trzecich Podczas odwiedzania estimoto.pl
Państwa zachowanie podlega analizie statystycznej. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą tzw. programów analitycznych. Szczegółowe informacje na temat tych programów analizy można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

2. Hosting

Hostujemy treści naszej strony internetowej u następujących dostawców:

Amazon Web Services (AWS)
Dostawcą jest Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luksemburg (dalej zwany AWS). Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Państwa dane osobowe są przetwarzane na serwerach AWS. Mogą być one również przesyłane do macierzystej firmy AWS w Stanach Zjednoczonych. Przekazanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/. Dodatkowe informacje można znaleźć w polityce prywatności AWS: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr. Korzystanie z AWS odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli została zgłoszona odpowiednia zgoda, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili wycofana.

Zewnętrzne hostowanie
Ta strona internetowa jest utrzymywana na zewnętrznym serwerze którego dostawcą jest firma OVH Sp z o.o. Dane osobowe gromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach Ovh. Mogą to być przede wszystkim adresy IP, zapytania kontaktowe, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwy, dostępy do strony internetowej i inne dane generowane przez stronę internetową. Zewnętrzne hosting odbywa się w celu realizacji umowy wobec naszych potencjalnych i istniejących klientów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie zapewnienia bezpiecznej, szybkiej i efektywnej dostawy naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli została zgłoszona odpowiednia zgoda, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili wycofana.

3. Ogólne informacje i obowiązkowe informacje

Ochrona danych osobowych
Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszą polityką prywatności. Korzystając z tej strony internetowej, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, za pomocą których można Państwa osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa. Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych przez Internet (np. podczas komunikacji drogą elektroniczną) może być podatne na luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:

Estimoto Polska Sp. z o.o.
Kościuszki 3J/B
32-020 Wieliczka
biuro@estimoto.pl

Osoba odpowiedzialna:
Mario Lichoń

Adres
Weinbergstr. 13a
38350 Helmstedt Niemcy

Kontakt
Telefon: +48 509 481 345
E-Mail: biuro@estimoto.pl

Okres przechowywania
Jeśli w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie podano konkretnego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do czasu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli zgłoszą Państwo uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub wycofają zgodę na przetwarzanie danych, Państwa dane zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie uzasadnione powody przechowywania Państwa danych osobowych (np. okresy przechowywania wynikające z przepisów podatkowych lub handlowych); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po wygaśnięciu tych podstaw. Ogólne informacje na temat podstaw prawnych przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Strona internetowa
Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeżeli przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w Państwa urządzeniu końcowym (np. za pomocą fingerprintingu urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeśli Państwa dane są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przedumownych, przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy Państwa dane, jeśli jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może również odbywać się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W następnych akapitach niniejszej polityki prywatności informujemy o odpowiednich podstawach prawnych w poszczególnych przypadkach.

Informacja o przekazywaniu danych do USA i innych krajów trzecich
Korzystamy między innymi z narzędzi firm mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach trzecich, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak UE. Gdy te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane w tych krajach trzecich. Ostrzegamy, że w tych krajach nie gwarantuje się poziomu ochrony danych porównywalnego do tego w UE. Na przykład firmy z USA mogą być zobowiązane do udostępniania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości zaprotestowania przeciwko temu jako osoba dotknięta. Nie można więc wykluczyć, że amerykańskie władze (np. służby specjalne) będą przetwarzać, analizować i długoterminowo przechowywać Państwa dane znajdujące się na serwerach w USA w celach monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie po Państwa wyraźnej zgodzie. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać udzieloną już zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgody. Prawo do sprzeciwu w przypadkach szczególnych i przeciwko marketingowi bezpośredniemu (art. 21 RODO). Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, mają Państwo prawo w każdym czasie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Konkretną podstawę prawną przetwarzania danych można znaleźć w niniejszej polityce prywatności. W przypadku sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dotknięte dane osobowe, chyba że możemy wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO). Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia bezpośredniej reklamy, mają Państwo prawo w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach reklamowych. Dotyczy to także profilowania, o ile jest ono związane z taką bezpośrednią reklamą. W przypadku sprzeciwu Państwa dane osobowe nie będą już używane w celach bezpośredniej reklamy (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo otrzymać dane, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w ramach wykonania umowy, w formie czytelnej dla maszyn, lub przekazać je osobie trzeciej. Jeśli żądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej stronie, nastąpi to tylko wtedy, gdy technicznie jest to możliwe.

Prawo do skargi do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszeń RODO przysługuje osobom dotkniętym prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich stałego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do skargi istnieje bez uszczerbku dla innych środków ochrony prawnej administracyjnej lub sądowej.

Informacja, Usuwanie i Poprawa
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa masz zawsze prawo do bezpłatnej informacji o danych osobowych przechowywanych przez nas, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do poprawienia lub usunięcia tych danych. W związku z tym oraz w przypadku dodatkowych pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt z nami.

Prawo do Ograniczenia Przetwarzania
Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach: Jeśli kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, zazwyczaj potrzebujemy czasu na weryfikację tych informacji. W trakcie tej weryfikacji masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się/odbywało się bezprawnie, możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia. Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale Ty nadal potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia. Jeśli złożyłeś/łaś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, konieczne jest dokonanie oceny równowagi między Twoimi a naszymi interesami. Dopóki nie ustali się, czy Twoje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli ograniczyłeś/łaś przetwarzanie swoich danych osobowych, te dane – poza ich przechowywaniem – mogą być przetwarzane tylko za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z powodów ważnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4. Gromadzenie danych na tej stronie

Formularz kontaktowy i zapytania
Jeśli przesyłasz nam zapytania za pośrednictwem formularza, Twoje dane z formularza zapytania wraz z podanymi przez Ciebie danymi kontaktowymi zostaną przez nas zapisane w celu obsługi zapytania i ewentualnych dalszych pytań. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim bez Twojej zgody. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie dotyczy wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W pozostałych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w efektywnej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona wyrażona; zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostaną w naszym systemie do momentu zgłoszenia przez Ciebie żądania ich usunięcia, wycofania zgody na przechowywanie lub do czasu zaprzestania istnienia celu przechowywania danych (np. po zakończeniu obsługi Twojego zapytania). Ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa – w szczególności terminy przechowywania – pozostają w mocy.

Zapytanie za pomocą poczty e-mail, telefonu lub faksu
Jeśli kontaktujesz nas za pomocą poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz z wszelkimi związanymi z nim danymi osobowymi (imię, zapytanie) zostaną przez nas zapisane i przetworzone w celu rozpatrzenia Twojej sprawy. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim bez Twojej zgody. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie dotyczy wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W pozostałych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w efektywnej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona wyrażona; zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Dane przekazane nam w zapytaniach pozostaną w naszym systemie do momentu zgłoszenia przez Ciebie żądania ich usunięcia, wycofania zgody na przechowywanie lub do czasu zaprzestania istnienia celu przechowywania danych (np. po zakończeniu obsługi Twojego zapytania). Ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa – w szczególności terminy przechowywania danych – pozostają w mocy.

WhatsApp
Na tej stronie internetowej oferujemy możliwość kontaktowania się z nami za pośrednictwem aplikacji Messenger WhatsApp. WhatsApp jest usługą firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem WhatsApp, przesyłane przez Ciebie dane (np. numer telefonu, treść wiadomości) zostaną przekazane i przetworzone przez WhatsApp. Przetwarzanie Twoich danych przez WhatsApp odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów Facebooka wynikających z dostarczania aplikacji Messenger i związanych z nią usług. Więcej informacji na temat ochrony danych w WhatsApp znajdziesz w polityce prywatności Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/policy.php. Należy pamiętać, że nie mamy wpływu na przetwarzanie Twoich danych przez WhatsApp, a decydującym dokumentem dotyczącym przetwarzania Twoich danych jest wyłącznie polityka prywatności Facebooka.

5. Przetwarzanie danych klientów i danych umownych

Pośrednictwo w sprzedaży i transport
Przetwarzamy Twoje dane klienta i umowne w celu wypełnienia naszych umownych zobowiązań względem Ciebie. Obejmuje to w szczególności realizację sprzedaży, w tym również transportu pojazdów przez spedycje, oraz obsługę zapytań i reklamacji. Przetwarzanie Twoich danych osobowych wynika z uzasadnionego interesu, jaki mamy w efektywnym i bezpiecznym realizowaniu zamówień i zapytań klientów. Nie udostępniamy Twoich danych klienta i umownych osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo lub wyraziłeś/łaś na to zgodę. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy federalnej o ochronie danych (BDSG). Dane klienta i umowne przechowujemy przez czas trwania stosunku umownego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przechowywania dokumentów. Po tym terminie dane zostaną usunięte, chyba że nadal będą potrzebne do wypełnienia obowiązków prawnych lub do ochrony uzasadnionych interesów.

6. Media społecznościowe

Facebook
Na tej stronie internetowej są zintegrowane elementy społecznościowego portalu Facebook. Dostawcą tego serwisu jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Dane gromadzone są jednak, według informacji udzielonych przez Facebooka, również przesyłane do USA i innych krajów trzecich. Przegląd elementów społecznościowych Facebooka znajdziesz tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Gdy element społecznościowy jest aktywny, następuje bezpośrednie połączenie między Twoim urządzeniem a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje wtedy informację, że odwiedziłeś/-aś tę stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, będąc zalogowanym/-ą na swoim koncie Facebook, możesz powiązać treści tej strony ze swoim profilem na Facebooku. W ten sposób Facebook może przyporządkować odwiedziny tej strony Twojemu kontu użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca strony nie mamy wiedzy na temat zawartości przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Facebooka. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. Jeśli wyrażono zgodę (consent), korzystanie z powyższej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Jeśli zgoda nie została uzyskana, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych. Jeśli za pomocą opisanego narzędzia gromadzone są dane osobowe na naszej stronie internetowej i przekazywane są do Facebooka, jesteśmy wspólnie z Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Współodpowiedzialność ta dotyczy wyłącznie gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebooka. Przetwarzanie danych przez Facebook po przekazaniu ich nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Wspólne zobowiązania zostały uregulowane w umowie o wspólnym przetwarzaniu. Tekst umowy znajdziesz pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową odpowiadamy za udzielenie informacji na temat ochrony danych przy stosowaniu narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne wdrożenie narzędzia zgodnie z przepisami o ochronie danych na naszej stronie internetowej. Za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka odpowiada Facebook. Prawa osób dotkniętych (np. prawo do informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebooka można wykonywać bezpośrednio w Facebooku. Jeśli korzystasz z praw osób dotkniętych u nas, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka. Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 oraz https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter
Na tej stronie internetowej są zintegrowane funkcje serwisu Twitter. Te funkcje są dostarczane przez Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia. Gdy element społecznościowy jest aktywny, następuje bezpośrednie połączenie między Twoim urządzeniem a serwerem Twittera. Twitter otrzymuje wtedy informacje o Twojej wizycie na tej stronie internetowej. Korzystając z Twittera i funkcji „Retweet”, odwiedzone przez Ciebie strony internetowe są powiązywane z Twoim kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat zawartości przekazywanych danych oraz ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności Twittera pod adresem: https://twitter.com/de/privacy. Jeśli wyrażono zgodę (consent), korzystanie z powyższej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Jeśli zgoda nie została uzyskana, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych. Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. Swoje ustawienia prywatności w serwisie Twitter możesz zmienić w ustawieniach konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.

Instagram
Na tej stronie internetowej są zintegrowane funkcje serwisu Instagram. Te funkcje są dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Gdy element społecznościowy jest aktywny, następuje bezpośrednie połączenie między Twoim urządzeniem a serwerem Instagrama. Instagram otrzymuje wtedy informacje o Twojej wizycie na tej stronie internetowej. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Instagram, klikając przycisk Instagrama, możesz powiązać treści tej strony internetowej ze swoim profilem na Instagramie. W ten sposób Instagram może przyporządkować odwiedziny tej strony Twojemu kontu użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat zawartości przekazywanych danych oraz ich wykorzystania przez Instagram. Jeśli wyrażono zgodę (consent), korzystanie z powyższej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Jeśli zgoda nie została uzyskana, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych. Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn
Na tej stronie internetowej korzystamy z funkcji sieci społecznościowej LinkedIn, która jest obsługiwana przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Gdy korzystasz z funkcji powiązanych z LinkedIn, dane są przekazywane do LinkedIn i przetwarzane przez LinkedIn. Mogą to być między innymi Twoje adres IP, odwiedzane strony internetowe oraz dane dotyczące Twojego zachowania jako użytkownika. Przetwarzanie Twoich danych przez LinkedIn odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów LinkedIn wynikających z dostarczania funkcji sieciowych i związanych z nimi usług. Więcej informacji na temat ochrony danych przez LinkedIn znajdziesz w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Prosimy pamiętać, że nie mamy wpływu na przetwarzanie Twoich danych przez LinkedIn i jedynie polityka prywatności LinkedIn jest wiążąca dla przetwarzania Twoich danych.

Xing
Na tej stronie internetowej korzystamy z funkcji sieci społecznościowej Xing, która jest obsługiwana przez XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy. Gdy korzystasz z funkcji powiązanych z Xing, dane są przekazywane do Xing i przetwarzane przez Xing. Mogą to być między innymi Twoje adres IP, odwiedzane strony internetowe oraz dane dotyczące Twojego zachowania jako użytkownika. Przetwarzanie Twoich danych przez Xing odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów Xing wynikających z dostarczania funkcji sieciowych i związanych z nimi usług. Więcej informacji na temat ochrony danych przez Xing znajdziesz w polityce prywatności Xing pod adresem: https://privacy.xing.com/. Prosimy pamiętać, że nie mamy wpływu na przetwarzanie Twoich danych przez Xing i jedynie polityka prywatności Xing jest wiążąca dla przetwarzania Twoich danych.

7. Newsletter

Dane newslettera
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter dostępny na stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które umożliwiają nam zweryfikowanie, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i zgadzasz się na otrzymywanie newslettera. Dodatkowe dane nie są zbierane, lub są zbierane jedynie na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do wysyłki żądanych informacji i nie udostępniamy ich osobom trzecim. Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystanie do wysyłki newslettera możesz w każdej chwili wycofać, na przykład za pomocą linku „Wypisz się” w newsletterze. Legalność dotychczasowego przetwarzania danych nie jest dotknięta cofnięciem zgody. Dane, które zostały przez Ciebie przekazane w celu subskrypcji newslettera, są przez nas przechowywane aż do czasu, gdy się z niego wypiszesz, a także przez dostawcę usługi newsletterowej i po zakończeniu subskrypcji newslettera lub po zaprzestaniu przez nas wysyłania newslettera zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane, które są przez nas przechowywane z innych powodów, pozostają nienaruszone. Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej adres e-mail zostanie przez nas lub dostawcę usługi newsletterowej ewentualnie umieszczony na czarnej liście, jeśli będzie to konieczne dla zapobieżenia przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Działa to zarówno na Twoją korzyść, jak i na naszą korzyść w zakresie przestrzegania przepisów prawa dotyczących wysyłki newsletterów (uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo. Możesz się temu sprzeciwić, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

8. Wtyczki i narzędzia

Google Tag Manager
Ta strona internetowa korzysta z Google Tag Managera, usługi Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Google Tag Manager umożliwia zarządzanie tagami na stronie internetowej za pomocą intuicyjnego interfejsu. Sam Google Tag Manager (który implementuje tagi) nie używa plików cookie i nie zbiera danych osobowych. Jednakże przez korzystanie z Google Tag Managera mogą być wywoływane inne usługi Google'a lub usługodawców zewnętrznych, które mogą z kolei używać plików cookie lub podobnych technologii. Więcej informacji na temat ochrony danych przez Google znajdziesz w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

Google Analytics GA4
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics 4, usługi analityki internetowej Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Google Analytics 4 używa plików cookie, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę Twojego korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące Twojego korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA, gdzie są przechowywane. Na tej stronie internetowej przeszliśmy na Google Analytics GA4, aby zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i niemieckiego prawa o ochronie danych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny Twojego korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i korzystaniem z Internetu dla operatora strony internetowej. Adres IP przesyłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Możesz zablokować przechowywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; jednakże zwracamy uwagę, że w takim przypadku możliwe, że nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto możesz uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i dotyczących Twojego korzystania ze strony internetowej (włącznie z Twoim adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek przeglądarki dostępny pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternatywnie, kliknij tutaj, aby zablokować zbieranie danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej w przyszłości (opt-out działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny). Wtedy zostanie utworzony plik cookie opt-out na Twoim urządzeniu.

Google Conversion-Tracking
Ta strona internetowa wykorzystuje usługę śledzenia konwersji Google, świadczoną przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Usługa Google Conversion-Tracking korzysta z plików cookie, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę Twojego korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące Twojego korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA, gdzie są przechowywane. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny Twojego korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i korzystaniem z Internetu dla operatora strony internetowej. Informacje mogą być również przekazywane stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google'a. Możesz zablokować przechowywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; jednakże zwracamy uwagę, że w takim przypadku możliwe, że nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Więcej informacji na temat ochrony danych przez Google znajdziesz w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

Google Ads
Ta strona internetowa korzysta z usługi Google Ads, świadczonej przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Usługa Google Ads wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę Twojego korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące Twojego korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA, gdzie są przechowywane. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny Twojego korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i korzystaniem z Internetu dla operatora strony internetowej. Informacje mogą być również przekazywane stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google'a. Więcej informacji na temat ochrony danych przez Google Ads znajdziesz w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

YouTube z rozszerzonym trybem prywatności
Ta strona internetowa zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem serwisu jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony prywatności. Tryb ten, według YouTube, powoduje, że YouTube nie przechowuje informacji o odwiedzających tę stronę przed rozpoczęciem odtwarzania filmu. Jednak tryb ten nie wyklucza konieczności przekazywania danych do partnerów YouTube. Na przykład YouTube – niezależnie od tego, czy oglądasz film – nawiąże połączenie z siecią reklamową Google DoubleClick. Gdy rozpoczynasz odtwarzanie filmu z YouTube na tej stronie internetowej, następuje połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób serwer YouTube otrzymuje informację o odwiedzonych przez Ciebie stronach. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania przeglądania bezpośrednio do Twojego profilu osobistego. Możesz to uniemożliwić, wylogowując się z konta YouTube. Ponadto po rozpoczęciu odtwarzania filmu YouTube może przechowywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu lub korzystać z podobnych technologii rozpoznawania urządzeń (np. identyfikacja urządzeń). W ten sposób YouTube może uzyskiwać informacje o odwiedzających tę stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane m.in. do gromadzenia statystyk odtwarzania filmów, poprawy użyteczności oraz zapobiegania oszustwom. Po rozpoczęciu odtwarzania filmu YouTube może również wywoływać inne operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu. Korzystanie z YouTube jest w interesie atrakcyjnego prezentowania naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli została uzyskana odpowiednia zgoda, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. identyfikacja urządzeń) zgodnie z TTDSG. Zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta. Więcej informacji na temat ochrony danych przez YouTube znajdziesz w polityce prywatności firmy pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Bing Ads
Ta strona internetowa korzysta z usługi Bing Ads, świadczonej przez Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft“). Usługa Bing Ads wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę Twojego korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące Twojego korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Microsoft w USA, gdzie są przechowywane. Microsoft będzie korzystał z tych informacji w celu oceny Twojego korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i korzystaniem z Internetu dla operatora strony internetowej. Informacje mogą być również przekazywane stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Microsoftu. Więcej informacji na temat ochrony danych przez Bing Ads znajdziesz w polityce prywatności firmy Microsoft pod adresem: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Proven Expert
Ta strona internetowa korzysta z platformy ocen Proven Expert, aby zbierać i publikować opinie i oceny od klientów i partnerów biznesowych. Proven Expert to usługa Proven Expert GmbH, Neuhauser Straße 27, 80331 Monachium, Niemcy. Proven Expert wykorzystuje pliki cookie do umożliwienia i optymalizacji korzystania z platformy ocen. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące Twojego korzystania z platformy ocen są przesyłane do serwera Proven Expert w Niemczech, gdzie są przechowywane. Proven Expert będzie korzystał z tych informacji do oceny Twojego korzystania z platformy ocen i tworzenia raportów na temat aktywności na platformie. Możesz zablokować przechowywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji platformy ocen. Proven Expert przetwarza Twoje dane osobowe, takie jak Twoje imię i adres e-mail, wyłącznie w celu dostarczania platformy ocen i przesyłania powiadomień o nowych ocenach lub zmianach w istniejących ocenach. Proven Expert nie będzie udostępniać Twoich danych osobowych stronom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo lub wyraziłeś na to zgodę. Więcej informacji na temat ochrony danych przez Proven Expert znajdziesz w polityce prywatności firmy pod adresem: https://www.provenexpert.com/de/datenschutz/.